Vietnam | Việt Nam

[EN] Below you can find information on all New and Used cars offered in Vietnam by dealerships, car dealers, private sellers and car auctions.

[VN] Dưới đây bạn có thể tìm thấy thông tin về tất cả các xe mới và đã qua sử dụng được cung cấp tại Việt Nam bởi các đại lý, đại lý xe hơi, người bán tư nhân và đấu giá xe.
Country information | Thông tin quốc gia: Vietnam

Vietnam vehicle registration plates information | Thông tin biển đăng ký xe Việt Nam

Population | Dân số:  94,569,072 – (2016)

Drives on: Right Side

Total Registered Motor Vehicles | Tổng số xe cơ giới đã đăng ký: 1,950,000 – (2013)

New car sales | Bán xe mới: 269,570 – (2017)

USED CARS IN VIETNAM

CARS SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM
Bonbanh

Thegioioto

Chotot

Oto Xemay

Muabanoto